Leczenie wodą alkaiczną

NAJCZĘSTSZE PRZYCZYNY CHORÓB

Choroby można by podzielić na choroby ludzi dorosłych oraz choroby zakaźne. Choroby zakaźne są spowodowane przez wirusy i bakterie. Współczesna medycyna potrafi zwalczać prawie wszystkie choroby zakaźne.
Choroby i dolegliwości ludzi dorosłych związane są z procesem starzenia się organizmu. Można tu zaliczyć nowotwory, choroby serca, wysokie ciśnienie krwi, cukrzycę, artretyzm, dnę moczanową, choroby nerek, biegunki i zaparcia, astmę, alergie, bóle głowy, niestrawność, wzdęcia brzucha, osteoporozę i wiele innych.
Od momentu wynalezienia penicyliny oraz zastosowania jej z sukcesem w walce z bakteriami, naukowcy i badacze poszukiwali leków, które skutecznie leczyłyby różne choroby. Żaden z tych leków nie tylko nie zmniejsza kwasowości organizmu, ale bywa, że leki te są kwasotwórcze.
Japońscy naukowcy twierdzą, że główną przyczyną chorób ludzi dorosłych jest nagromadzenie kwaśnych zanieczyszczeń w organizmie, a co za tym idzie, pogarsza się krążenie krwi oraz zmniejsza aktywność komórek. Ich zdaniem, jeśli proces leczenia nie zapewni usunięcia kwaśnych pozostałości z organizmu, można spodziewać się jedynie krótkotrwałej poprawy. Poza tym, jeżeli pozostałości kwaśne nie zostaną usunięte z całego organizmu, a tylko z jednego miejsca, mogą się one gromadzić w innych miejscach i powodować niepożądane skutki uboczne.

NOWOTWÓR

Zdobywca Nagrody Nobla Dr. Otto Heinrich Warburg, biochemik,  jeden z czołowych biologów komórkowych w XX wieku odkrył, że przyczyną raka jest zbyt duża kwasowość ciała, co znaczy, że PH ludzkiego ciała jest poniżej normy 7,365 co powoduje, że jesteśmy w stanie zakwaszenia. Warburg zbadał metabolizm komórek rakowych i sposób oddychania komórek i odkrył, że komórki rakowe mogą się rozwijać i żyć w niskim pH 6.0 i poniżej, ma to związek z produkcją kwasu mlekowego i wzrostem CO2. Uważał on że jest bezpośredni związek pomiędzy PH i tlenem. Wyższe pH, to znaczy alkaliczne powoduje większą koncentrację cząsteczek tlenu, podczas gdy niskie pH, to znaczy kwasowe, oznacza mniejszą koncentrację tlenu..... ten sam tlen jest potrzebny do utrzymania komórek naszego organizmu w zdrowiu.W 1931 został on uhonorowany nagrodą Nobla w dziedzinie medycyna za to ważne odkrycie. Doktor Warburg był dyrektorem instytutu Wilhelma Kaisera (obecnego instytutu Maxa Plancka) w Berlinie zajmującego się fizjologią komórki. Zbadał on metabolizm komórek rakowych i oddychanie komórek rakowych. Poniżej niektóre bezpośrednie stwierdzenia Dr. Warburg podczas odczytu medycznego."Komórki raka są kwasowe, podczas gdy zdrowe komórki są alkaliczne. Woda dzieli się na cząsteczki H+ i OH-. Jeżeli jest nadmiar cząsteczek H+ to jest kwaśna, jeżeli przeważają cząsteczki OH- to jest alkaliczna." W swojej pracy Warburg demonstruje to że wszystkie rodzaje rakowych komórek charakteryzują się dwoma podstawowymi czynnikami: kwasowość i nie dotlenienie."Nie dobór tlenu i kwasowość to dwie strony tej samej monety. Jeżeli masz jedno to z pewnością masz i drugie""Wszystkie normalne komórki bezwzględnie wymagają tlenu, natomiast komórki rakowe mogą żyć bez tlenu - zasada nie posiadająca żadnych wyjątków.""Pozbaw zdrowe komórki tlenu na 48 godzin i mogą one stać sie komórkami rakowymi."Dr. Warburg pokazał to bardzo wyraźnie że źródłem powstawania raka jest niedobór tlenu co powoduje kwasowy stan w ludzkim organizmie. Dr. Warburg odkrył również że komórki rakowe są beztlenowe (nie oddychają tlenem) i nie mogą przetrwać w obecności wysokiego poziomu tlenu który jest w organizmie alkalicznym.

Cukrzyca

Trzustka należy do najbardziej alkalicznych narządów w organizmie człowieka, a pH soku trzustkowego wynosi ponad 8.8. Kiedy obok trzustki skupiają się pozostałości kwasowe, powodują one zakłócenie jej pracy oraz działania znajdujących się w niej komórek, które wydzielają insulinę. Insulina w szczególności reguluje metabolizm węglowodanów, ale także białek i tłuszczów. Odpowiada w organizmie za stymulacje przenikania glukozy z krwi do komórek. Cukrzyca jest efektem nieprzenikania glukozy przez ścianki komórek z powodu braku insuliny – cukrzyca typu I, lub też z powodu trudności wywoływanych zmianami w samej błonie komórkowej – cukrzyca typu II. W takich przypadkach komórki nie otrzymują glukozy potrzebnej im do właściwej pracy. Kiedy glukoza nie dociera do komórek, gromadzi się we krwi, co prowadzi do wzrostu jej stężenia. Jeśli gromadzi się jej we krwi zbyt dużo, nerki zaczynają usuwać ją z moczem, organizm traci płyny, a pacjent odczuwa pragnienie. Istnieją dwa główne rodzaje cukrzycy – typu I oraz typu II. W przypadku pierwszej z nich, występuje ona wtedy, gdy komórki beta nie wytwarzają w ogóle lub w niewystarczających ilościach insuliny i jest to tak zwana cukrzyca insulinozależna. Najczęściej tego typu cukrzyca jest wrodzona lub zaczyna rozwijać się w młodym wieku.Jeżeli we krwi znajdują się odpowiednie ilości insuliny, jednak z różnych powodów nie wykonuje ona swoich zadań, to ma się do czynienia wtedy z cukrzycą typu II, czyli cukrzycą insulinoniezależnej. W początkowej fazie trzustka zwiększa wydzielanie insuliny, by przyswoić skumulowaną we krwi glukozę. Po wyczerpaniu zasobów komórek beta, które są odpowiedzialne za produkcję insuliny, wytwarzanie jej się zmniejsza. Współczesna, bardzo rozwinięta przecież, medycyna nie jest w stanie jak na razie wyleczyć cukrzycy. By znormalizować poziom glukozy we krwi osoba cierpiąca na tę chorobę musi przez całe życie zażywać leki.W Niemczech i w Japonii bardzo powszechne w leczeniu cukrzycy jest stosowanie wody alkalicznej. Jeden z japońskich naukowców, Keijiro Kuwabara, dokładnie opisał skuteczne leczenie cukrzycy właśnie w ten sposób. Sok trzustkowy to jeden z najbardziej zasadowych płynów ustrojowych w ludzkim organizmie, a jego pH to 8.8. By trzustka pracowała skutecznie, w organizmie musi znajdować się wystarczająca ilość jonów alkalicznych, w szczególności jonów wapnia. W momencie gdy organizm się zakwasza, a kwaśne pozostałości gromadzą się wokół trzustki, zmniejsza się skuteczność jej funkcjonowania. Organizm neutralizuje pozostałości kwaśne substancjami alkalicznymi, przede wszystkim wapniem. W takiej sytuacji powstaje niedobór wapnia, co powoduje zmniejszenie wydzielania insuliny, co z kolei hamuje przedostawanie się glukozy do komórek. Zbyt duża ilość glukozy gromadzi się we krwi i wiąże się z hemoglobiną. Następnie wytwarzają się kompleksy glukozy i białek, które gromadząc się w naczyniach krwionośnych zatykają naczynia włosowate i zaczyna w ten sposób rozwijać się miażdżyca. Zakłócenia krążenia krwi powodują, że tkanki nie otrzymują składników odżywczych w odpowiednich ilościach i tworzą się wtedy powikłania. Wraz z wodą alkaliczną organizm otrzymuje jony wapnia, które neutralizują kwaśne złogi wokół trzustki, a tym samym zapewniają lepsze warunki pracy trzustki i zatrzymują tworzenie się kompleksów glukozy z białkami. Woda alkaliczna ma ujemny poziom ORP, co oznacza że ma działanie przeciwutleniające, co chroni komórki trzustkowe beta przed złym wpływem aktywności wolnych rodników .Dina Aschbach, niemiecka badaczka, przeprowadzała badania dotyczące oddziaływania wody alkalicznej na stan zdrowia pacjentów chorujących na cukrzycę. Badania kliniczne wykazały, że po stosowaniu wody alkalicznej przez 4 tygodnie wskaźniki opisujące stan pacjentów, czyli między innymi poziom glukozy we krwi, hemoglobina, zapotrzebowanie na insulinę czy stężenie hemoglobiny glikowanej, poprawiły się i nie przestawały poprawiać w ciągu nawet 5 miesięcy od zakończenia leczenia. W przypadku pacjentów z cukrzycą typu II, stężenie hemoglobiny glikowanej zmniejszyło się o około 1,5-2%, poziom glukozy we krwi średnio o 20%, a zapotrzebowanie na insulinę średnio o 60%. Zbliżone wyniki osiągnięto w przypadku badań pacjentów z cukrzycą typu I. Pomniejszenie zapotrzebowania na insulinę u chorych na cukrzycę typu I może wynikać z tego, że część komórek beta jest nieaktywna i znajduje się w stanie uśpienia. Ujemny potencjał wody alkalicznej budzi je i motywuje do działania.Badania te przeprowadzane były z użyciem wody alkalicznej tak jak i wody alkalicznej ze zwiększeniem koncentracji poszczególnych mikroelementów. Udowodniły one, że zarówno woda alkaliczna podobnie jak woda alkaliczna z dodatkiem mikroelementów skutecznie działa w walce z cukrzycą, tylko że woda zjonizowana alkaliczna bez dodawania mikroelementów efekt daje stopniowo, dlatego też pacjent nie musi być dodatkowo konsultowany przez lekarzy.

WYSOKIE CIŚNIENIE KRWI

Kancho Kuninaka, jeden z pionierów stosowania w Japonii wody alkalicznej w celach leczniczych, opublikował szereg prac z dowodami z badań klinicznych, w których potwierdza zmniejszanie ciśnienia tętniczego krwi. Potwierdzają to wyniki leczenia cukrzycy wodą alkaliczną, uzyskane przez niemiecką badaczkę D. Aschbach. U pacjentów chorych na cukrzycę typu II nadciśnienie krwi zmniejszyło się u 87% badanych, a na cukrzycę typu I – u 50% Z kolei Kancho Kuninaka twierdzi, że u wszystkich pacjentów skarżą- cych się na wysokie ciśnienie krwi organizm jest zakwaszony [25]. Zakwaszenie organizmu najpierw odzwierciedla się w zmianie pH krwi, które za pomocą omawianego już systemu buforowania utrzymuje w zakresie od 7,35 do 7,45. [W tym celu wykorzystywane są alkaliczne bufory krwi, któ- re neutralizują metaboliczne związki kwaśne. Gdy zawartość alkalicznych buforów we krwi jest niewystarczająca, organizm zaczyna się zakwaszać oraz zmniejsza się zawartość tlenu we krwi.] Brak tlenu, wynikający ze zwiększonej kwasowości organizmu, można uznać za jedną z głównych przyczyn wysokiego ciśnienia krwi. Łatwo to zresztą udowodnić – lekarze od dawna wiedzą, że po kilku głębokich oddechach wykonanych przed pomiarem ciśnienia krwi, jego wartość będzie niższa niż zwykle. Przy wdechu do krwi dostaje się więcej O2, a przy wydechu – usuwane jest więcej CO2, i dlatego krew na krótko staje się bardziej zasadowa, a to ma swoje odbicie w wynikach pomiaru ciśnienia.
Gdy pije się wodę alkaliczną, organizm zmniejsza swoje zakwaszenie, a do krwi dostaje się dodatkowy tlen Ponadto, jak pisaliśmy, woda alkaliczna sprawia, że krew jest rzadsza, a to ułatwia pracę serca. Tak oto wyeliminowana zostaje jedna z przyczyn wysokiego ciśnienia.
W przypadku wystarczającej ilości tlenu we krwi oraz przy normalnie przebiegających procesach metabolicznych, zatrzymuje się gromadzenie cholesterolu na ściankach naczyń krwionośnych oraz powstawanie blaszek miażdżycowych. Ponadto, znajdujące się w wodzie alkalicznej jony wapnia rozpuszczają powstałe wcześniej blaszki miażdżycowe. Poprawia to przepływ krwi – maleje ryzyko miażdżycy.
Leczenie wysokiego ciśnienia krwi lekami chemicznymi eliminuje objawy choroby, ale ich stosowanie przez dłuższy czas może wywoływać niepożądane skutki uboczne. Należy pogodzić się z myślą, że nie zadawszy sobie trudu obniżenia kwasowości krwi – jednej z głównych przyczyn wysokiego ciśnienia – trzeba będzie brać leki obniżające ciśnienie przez całe życie.
Pozytywne oddziaływanie wody zasadowej (alkalicznej) następuje po pewnym okresie czasu – kwaśne pozostałości muszą zostać zneutralizowane, organizm alkalizuje się i znikają przyczyny wysokiego ciśnienia krwi oraz miażdżycy.

MIAŻDŻYCA

Wraz z rozwojem cywilizacji doszło do zwiększonej zachorowalności na choroby układu krążenia ,także wiele z nich nazwanych jest chorobami cywilizacyjnymi. Ich przyczyną jest to, że żyjemy w ciągłym stresie, pośpiechu, hałasie, zadymionych i zatłoczonych miastach. Inne przyczyny to nadmierne spożywanie cholesterolu i tłuszczów pochodzących od zwierząt, otyłość, siedzący tryb życia, a także palenie tytoniu czy picie alkoholu. W Polsce tego rodzaju choroby są odpowiedzialne za 50 % zgonów, z czego najczęstszymi przyczynami jest zawał serca i udar mózgu. Nasza dieta obfitująca w produkty kwasotwórcze powoduje zachwianie równowagi kwasowo - zasadowej naszego organizmu. Poziom kwasów we krwi zwiększa się co powoduje, że krew jest zagęszczona. Rośnie ciśnienie krwi i zwiększa się ryzyko miażdżycy.Woda jonizowana przez swe właściwości alkalizujące pomaga utrzymać równowagę kwasowo-zasadową organizmu. Dodatkowy elektron znajdujący się w każdej cząsteczce wody jonizowanej sprawia, że ma ona większą zdolność do transportowania tlenu. Dostarcza minerały w łatwo przyswajalnej postaci, takie jak: wapń i magnez. Wiadomo, że magnez chroni serce, a także mózg przed udarem. Dzięki jonizacji poprawiają się właściwości wody, zmniejsza się napięcie powierzchniowe co sprawia, że organizm może ją łatwiej wchłonąć.Miażdżyca jest przewlekłą chorobą tętnic. W błonie wewnętrznej i środkowej naczyń tętniczych dochodzi do zmian, które prowadzą do spadku elastyczności ścian. W konsekwencji dochodzi do powstania płytki miażdżycowej, która ulega zwapnieniu, przez co dochodzi do pojawienia się skrzepu, który zatyka światło tętnicy. To powoduje śmierć.A czy spożywana przez nas woda może mieć wpływ na choroby układu krążenia ? Okazuje się, że tak. Pijąc oczyszczoną wodę alkaliczną obniżamy poziom zakwaszenia krwi, co zwiększa jej natlenienie. To prowadzi do zmniejszenia gęstości krwi, a serce zostaje odpowiednio dotlenione. Zmniejszenie gęstości krwi to tym samym zmniejszenie ilości cholesterolu osadzającego się w ścianach naczyń. Udowodniono, że jony wapnia w wodzie alkalicznej rozpuszczają blaszki miażdżycowe w krwi.Woda jest głównym składnikiem krwi. Jeżeli dostarczymy zdrowej wody jonizowanej spowoduje to, że krew zacznie szybciej krążyć, efektywniej dotleniając nasze ciało i usuwając zbędne złogi. Zatem picie wody jonizowanej skutecznie chroni przed chorobami układu krążenia: nadciśnieniem i miażdżycą.

ZAPALENIE STAWÓW, DNA MOCZANOWA

Zapalenia stawów oraz podagra są wynikiem kumulacji substancji kwaśnych w stawach. Zakłócają one budowę chrząstki stawowej i powodują zapalenie stawów. Niestety, usunięcie ich ze stawów przy pomocy krwi jest trudne.
Dna rozwija się w przypadku zaburzenia usuwania kwasu moczowego z organizmu. Kwas moczowy gromadzi się we krwi, a jego sole koncentrują się w stawach, szczególnie dłoni i stóp, a również w nerkach i innych narządach. Uszkodzone stawy, zwłaszcza dużego palca u nóg, cechuje duża bolesność oraz obrzęki.
Obecnie nie są znane skuteczne lekarstwa na te choroby. Zazwyczaj leczenie polega na podawaniu leków przeciwbólowych i przeciwzapalnych, które są w większości kwasotwórcze i mogą spowodować jeszcze większe uszkodzenie stawów. To tylko tymczasowe rozwiązanie, niezwalczające samej choroby.
Biorąc pod uwagę fakt, że podstawową przyczyną tych chorób jest zbyt wysoki poziom kwaśnych pozostałości w organizmie, a gromadzenie się soli w stawach jest tylko odpowiedzią ciała na ten problem, można zaproponować sposób ich leczenia: to alkalizacja organizmu i usuwanie zgromadzonych pozostałości kwaśnych.CHOROBY NEREKRolą nerek jest m.in. usunięcie z krwi nagromadzonych nieczystości kwaśnych. Zapalenia nerek, zatrucia produktami przemiany materii(mocznica), choroby pęcherza itp. – to choroby, które rozwijają się z powodu zakwaszenia organizmu. Woda alkaliczna zmniejsza zakwaszeniei pomaga regulować ciśnienie osmotyczne.

Kamienie nerkowe

Powstające w nerkach kamienie to początkowo małe i twarde formacje, do których przyklejają się następne. Stopniowo powiększają się, aż do utworzenia stałych kamieni. Kamienie różnią się składem – są to m.in. sole fosforu i kwasu moczowego, fosforany oraz zawierające wapń i magnez. Do wytwarzania tych soli niezbędne jest środowisko kwaśne.
Znajdujące się w solach wapń i magnez pomagają łagodzić skutki oddziaływania toksycznych kwasów fosforowego i moczowego. Często możemy usłyszeć błędną opinię, że powstawanie kamieni nerkowych powoduje zbyt duża ilość wapnia. Twierdzenie to jest sprzeczne z faktem, że wapń jest rozpuszczalny w kwasie moczowym, a kamienie nerkowe się w nim nie rozpuszczają. W przypadku nadmiaru wapnia w organizmie zostanie on rozpuszczony i usunięty z moczem.
W przypadku dostania się wapnia do pęcherza moczowego, zmniejsza się kwasowość moczu, tworzy się środowisko alkaliczne, odpowiednie do rozpuszczania kamieni nerkowych. Dzięki piciu wody alkalicznej, zawierającej głównie jony wapnia, hamuje się tworzenie kamieni nerkowych oraz zaczyna się likwidacja/rozpuszczanie kamieni powstałych wcześniej.Osteoporoza Głównym „magazynem” wapnia w organizmie jest szkielet. Organizm „pożycza” sobie wapń z kośćca w celu kompensacji zwiększającego się poziomu kwasowości. W przypadku zmniejszenia się ilości wapnia w kościach rośnie w nich stężenie fosforu, a kości stają się kruche i łamliwe.
Zaczyna rozwijać się osteoporoza (ubytek masy kostnej).
Z wiekiem może również zmienić się postawa człowieka: staje się niższy.
Jest to wynikiem zmniejszenia się zawartości wapnia w strukturze szkieletowej. Woda alkaliczna dostarcza organizmowi najłatwiej wchłanialną formę wapnia – wapń zjonizowany. Może to pomóc w zapobieganiu tej chorobie.

Niestrawność, zgaga , wzdęcia, itp.

W razie wystąpienia objawów tych dolegliwości zwykle pijamy rozpuszczoną w wodzie sodę lub bierzemy leki, obniżające poziom kwasu żołądkowego – lecz jest to jedynie walka z objawami.
Jedną z głównych przyczyn tego typu przypadłości jest zbyt wysoka kwasowość organizmu. W przypadku nadmiaru kwasów w organizmie zwiększa się ich wydzielanie w żołądku, co może spowodować uczucie zgagi, powstanie wrzodów przełyku lub żołądka, zaparcia i wzdęcia. Najlepszym rozwiązaniem jest obniżenie kwasowości organizmu przez dostarczenie mu substancji alkalicznych.
Można to osiągnąć przez zwiększenie spożycia żywności zasadowej, warzyw, sałatek, owoców, świeżego soku. Ponieważ zawsze jest to łatwe w praktyce, organizm równie skutecznie może być alkalizowany wodą zjonizowaną. Ponadto, w trakcie picia wody alkalicznej, w żołądku wytwarzają się i są przekazywane do krwi wodorowęglany – bufory zasadowe, szczególnie ważne w utrzymaniu właściwego środowiska krwi oraz jej stabilnego pH (patrz „Bufory krwi”).Choroby oczu Prawie wszyscy postrzegają pogarszający się z wiekiem wzrok jako stan, którego nie można uniknąć. Czy rzeczywiście tak jest? Na choroby oczu, w tym zaćmę, bezpośrednio wpływają skupiska soli kwaśnych w gałkach ocznych. Ponieważ, jak wiemy, z wiekiem zwiększa się zakwaszenie organizmu, w oczach zaczyna gromadzić się fosfor i kwas moczowy. Te trujące kwasy neutralizowane są wapniem, co powoduje tworzenie się fosforanów i soli kwasu moczowego. Gdy nierozpuszczalne sole oraz utworzone z nich nieprzezroczyste kryształki zaczynają gromadzić się w soczewce oka, następuje zmętnienie soczewki i rozwija się zaćma.
Najlepszą metodą zapobiegania jest utrzymywanie alkaliczności organizmu. Oczywiście wodą alkaliczną.

Łuszczyca

Łuszczyca (łac. psoriasis) to choroba skóry, która charakteryzuje się występowaniem na skórze łuszczących się wykwitów. Należy do najczęściej występujących schorzeń dermatologicznych. Cechuje się przewlekłym przebiegiem, z tendencją do samoistnego ustępowania (remisji) i nawrotów. Wykwity występują najczęściej na skórze łokci i kolan, okolicy kości krzyżowej, na pośladkach, na owłosionej skórze głowy oraz skórze stóp i dłoni. Nasilenie choroby jest zróżnicowane: od form z nielicznymi, niewielkimi wykwitami skórnymi wielkości łebka od szpilki, po ciężkie postacie choroby, charakteryzujące się zmianami zapalnymi i wysiękowymi, często przybierającymi formę uogólnioną. Łuszczyca nie jest zaraźliwa.
Łuszczyca rozwija się, kiedy układ odpornościowy błędnie uznaje zdrowe komórki skóry za patogeny i wysyła sygnały powodujące niepotrzebnie wysoką produkcję nowych komórek.
Jak dotąd nie opracowano lekarstwa, które zapewniałoby trwałe uwolnienie się od łuszczycy.
Regularne spożywanie alkalicznej wody jonizowanej i terapia zewnętrzna wodą kwaśną może jednak przynieść rewelacyjne efekty:
1. Przemyj skórę wodą silnie alkaliczną (pH = 11,5), aby usunąć nadmiar łoju.
2. Umyj skórę za pomocą Wody Piękności (pH = 5,5) i preparatu bez zawartości mydła. Delikatnie osusz.
3. Nasącz wacik wodą silnie kwaśną (pH = 2,5), przetrzyj zmienione chorobowo miejsca i zostaw do wyschnięcia.
4. Spryskaj ciało Wodą Piękności (najlepiej korzystając ze szklanej butelki z atomizerem).
5. Powtarzaj rano i wieczorem.
6. Spryskuj ciało Wodą Piękności wielokrotnie w ciągu dnia, żeby utrzymać skórę nawilżoną.

Tarczyca

Jak zauważa dr Michael L. Johnson, wielu lekarzy (m.in. medycyny tradycyjnej, chiropraktyków i naturopatów) próbuje leczyć schorzenia tarczycy bez sprawdzania poziomu pH pacjenta. Dr Johnson nazywa to ogromną pomyłką i wyjaśnia dlaczego jest to tak ważna kwestia:
Minerały, które tworzą w organizmie środowisko alkaliczne — wapń, magnez i inne pierwiastki śladowe — są NIEZWYKLE WAŻNE dla pacjentów ze schorzeniami tarczycy. Każda komórka organizmu ludzkiego zawiera receptor hormonów tarczycy, a żeby przeżyć, musi pobierać hormon T3. Jednak komórki nie są w stanie absorbować hormonu T3 bez wspomnianych minerałów. Zgadnijcie, co się dzieje, kiedy pacjent ma niski poziom pH. Komórki mają niedobór tych minerałów i nie potrafią przyjmować hormonu T3! Zastanawiacie się, dlaczego organizm niektórych pacjentów nie reaguje na leczenie? Właśnie tu może być ukryta przyczyna.
Przekształcenie hormonu T4 w T3 jest możliwe wyłącznie w obecności cynku, a niski poziom selenu sprawia, że hormon T3 jest nieaktywny. Czy więc należy faszerować pacjentów cynkiem i selenem? NIE! Podnieś pH w ich organizmie i zwiększ siłę ich kwasu żołądkowego, żeby byli w stanie absorbować odpowiednie ilości cynku i selenu z żywności.
Regularne picie alkalicznej wody jonizowanej jest uznanym na całym świecie, skutecznym sposobem na zmniejszenie zakwaszenia organizmu i podwyższenie pH płynów ustrojowych. Jednocześnie woda ta nie wpływa negatywnie na kwasy żołądkowe — aby zneutralizować cały kwas żołądkowy (który jest na bieżąco wydzielany w ilości ok. 3 litrów dziennie) trzeba by wypić jakieś 3000 litrów wody alkalicznej. Woda jonizowana przywraca równowagę kwasowo-zasadową w organizmie, dzięki czemu może on zacząć prawidłowo funkcjonować. Picie alkalicznej wody jonizowanej może być decydującym czynnikiem, który pomoże Ci pozbyć się problemów z tarczycą.

Problemy ze wzwodem

Problemy z potencją seksualną dotyczą wielu Polaków. Nie zdajemy sobie jednak sprawy, że niepowodzenia łóżkowe mogą być jedynym sygnałem świadczącym o śmiertelnej chorobie.

Jeszcze w latach 80. uważano, że problemy z erekcją mają podłoże głównie psychiczne i nerwowe. Dopiero rozpoczęcie badań rejestrujących nocne wzwody pokazało, że przyczyna może być zupełnie inna. Ochotnikom zakładano na prącie przyrząd mierzący jego objętość. U wielu badanych w trakcie snu urządzenia rejestrujące nie zanotowały żadnych zmian. Oznaczało to, że niepowodzenia seksualne nie wynikały z problemów psychicznych, ale z zaburzeń organicznych.

Przyczyną kłopotów ze wzwodem mogą być choroby krążeniowe, a szczególnie miażdżyca. Jest ona schorzeniem naczyń krwionośnych, które niszczy ich ściany i powoduje, że tworzą się tam blaszki utrudniające, a niekiedy uniemożliwiające przepływ krwi. W efekcie krew nie dopływa do mózgu czy serca i chory dostaje udaru lub zawału. Choroba początkowo przebiega często bezobjawowo, a problemy z erekcją mogą być jej jedynym zwiastunem. Mechanizm wzwodu jest uzależniony od napływu krwi do prącia. Jeśli z jakiś względów jest on uniemożliwiony, do wzwodu nie dochodzi. Miażdżyca atakuje często duże naczynia krwionośne znajdujące się w okolicy bioder, które doprowadzają krew do małych naczyń wewnątrz penisa. Utrudnione krążenie uniemożliwia wówczas wzwód. Najnowsze badania wykazały, iż woda zjonizowana rozrzedza krew i oczyszcza naczynia krwionośne, zawiera znaczną ilość antyoksydantów przeciwdziałających wolnym rodnikom. Ponadto łatwo przedostaje się przez błony komórkowe i bierze bezpośredni udział w procesach życiowych .Szczególnie zaleca się ją w przypadku takich dolegliwości, jak słabe krążenie krwi. 

CHOROBY ZAKAŹNE

Substancje kwaśne nagromadzone w organizmie nie mają bezpośredniego wpływu na choroby bakteryjne lub wirusowe. Jednak martwe komórki, powstałe w czasie obrony organizmu przez białe krwinki, zakwaszają organizm.
Jeśli zapewnimy odpowiednią ilość substancji alkalicznych, kwaśne pozostałości będą usuwane łatwiej, a tym samym powstaną warunki sprzyjające powrotowi do zdrowia.
Odbudowa organizmu w dużej mierze zależeć będzie od tego, jak szybko zostanie przywrócona równowaga kwasowo-zasadowa. Osoby, które stale piją wodę alkaliczną w celach zapobiegawczych, osiągną to o wiele szybciej.
Można założyć, że wyższa zasadowość ciała i związane z tym zwiększenie stężenia tlenu wzmacnia system odpornościowy organizmu. Osoby o wyższej zasadowości będą mniej podatne na choroby zakaźne, a w razie zachorowania wyzdrowieją szybciej.

INNE CHOROBY

Jak pisaliśmy wcześniej, coraz powszechniejszy staje się pogląd, że ogólną przyczyną większości chorób jest zakwaszanie organizmu – oczywiście, jeśli choroby te nie są spowodowane wirusami lub bakteriami. Po stwierdzeniu, że przyczyna choroby jest nieznana, można przyjąć, że przyczyną prawdopodobnie jest nagromadzenie kwaśnych pozostałości w tkankach.
W medycynie orientalnej szczególną wagę przywiązuje się do równowagi procesów przebiegających w organizmie (Yin i Yang, pozytywne i negatywne, zasadowe i kwaśne). Lekarze zachodni, niestety, nie oceniają w pełni ogólnego stanu środowiska wewnętrznego organizmu.

Detoksykacja organizmu

Początkowe oddziaływanie wody alkalicznej to „przepłukiwanie” przewodu pokarmowego oraz jelit. Gdy jelita są zanieczyszczone , organizm nie jest w stanie wchłaniać wszystkich składników odżywczych. Takie „płukanie”jelit sprzyja detoksykacji organizmu -neutralizacji i usuwaniu zanieczyszczeń z ciała. Gdy spożywamy przetworzoną termicznie ,konserwowaną,biologicznie małowartościową żywność , na ściankach jelit gromadzi się warstwa niestrawionych składników odżywczych i toksyn. To zielonkawego koloru warstwa , która stopniowo przyrasta. Jelita stają się swego rodzaju magazynem toksycznych odpadów. Robią się grubsze, wewnętrzny prześwit maleje, czasami pozostawiając tylko otwór średnicy ołówka, przez który trudno przechodzi trawiona żywność i jest usuwany kał. Organizm nie jest w stanie wchłonąć wszystkich niezbędnych składników odżywczych. I nawet gdy czujemy się syci, nasze ciało głoduje. Warstwa zanieczyszczeń i toksyn utrudnia składnikom odżywczym przedostanie się do krwiobiegu przez ścianki jelit oraz zatruwa organizm. Cząsteczki wody alkalicznej (połączone w mniejsze struktury molekularne) dostają się do tej przylegającej do wewnętrznej ścianki jelit warstwy i stopniowo wymywając toksyny, usprawniając proces wchłaniania składników odżywczych, zmniejszając tym samym zakwaszenie organizmu. W pierwszych kilku dniach spożywania wody alkalicznej mogą wystąpić częste wypróżnienia i wysypki. Oznacza to, że na początku procesu oczyszczania przewodu pokarmowego wodą alkaliczną wydziela się duża ilość toksyn i organizm stara się je usunąć.   


VITARJON - Dystrybutor jonizatorów wody
ul. Władysława Łokietka 5
62-400 Słupca

© 2018 vitarjon.pl - bezpośredni importer jonizatorów wody.

projekt i realizacja: infoart.com.pl

Zrozumiałem